Everdingen

Sinds 1986 behoort Everdingen met Zijderveld en Hagestein tot de gemeente Vianen. Everdingen ligt heel strategisch aan de Lek- en Diefdijk. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie is hier in de 19e eeuw een fort gebouwd. Everdingen behoorde eerst tot Gelderland, maar werd in 1820 toegevoegd aan Zuid-Holland. De naam Everdingen komt al in de vroege middeleeuwen voor. In 1284 komen op uitnodiging van de heer van Everdingen de grootgrondbezitters uit het gebied samen bij het kerkje van Everdingen om afspraken te maken over de afwatering van het ontgonnen veengebied en het onderhoud van de dijken. De heren van Everdingen, Hagestein en Vianen speelden lange tijd een belangrijke rol bij het besturen van het gebied dat in de 15e eeuw de naam Vijfheerenlanden krijgt. De heren van Arkel en Leerdam waren de andere leden van dit vijftal.

De R.K. kerk, een pseudobasiliek naar het ontwerp van A.Tepe, heeft mooie gebrandschilderde ramen. De N.H. kerk bevat elementen uit de 13e-19e eeuw. Nabij Everdingen liggen de polders Bolgerijen en Autena, een van de mooiste en grootste binnendijkse griendcomplexen van Nederland. Er zijn diverse wandelroutes uitgezet.

  • print

Direct naar

Kaart

VVV-vestiging in de buurt

VVV-agentschap Vianen
Voorstraat 97
4132 AP VIANEN UT
Tel 0347 355 510
www.vvv-vianen.nl

Plaatsen rondom Everdingen

Content VVV Idee