Beeldbank

icoon - mensen

Beeldbank Zuid-Holland Zuid

Deze mediabibliotheek biedt de gelegenheid om kennis te maken met het verhaal van de Waterdriehoek. Dit is het oevergebied langs de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas tussen de iconen Kinderdijk, de Biesbosch en de historische stad Dordrecht. Verder ook beeldmateriaal van de Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Viijfheerenlanden.
Ga naar www.beeldbankdordrecht.nl en maak je gratis account aan!

Voor het gebruik van de afbeeldingen in deze beeldbank gelden de volgende voorwaarden:

  • De afbeeldingen kunnen vrij van rechten gebruikt worden. Bronvermelding is verplicht.  
  • De afbeeldingen mogen gebruikt worden voor publicaties in gedrukte media en internet.  
  • De VVV Zuid-Holland Zuid kan de toegang tot de beeldbank weigeren en indien nodig blokkeren.
  • De afbeeldingen mogen niet aan derden verstrekt of verkocht worden. 
  • Het aangemaakte account is tijdelijk.

Vragen
Heb je vragen over het gebruik van de beeldbank, neem dan contact met ons op:
Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid, Spuiboulevard 99,  3311 GN Dordrecht,
Dike Stravers,  tel. 078-6322489,   e-mail: d.stravers@vvvzhz.nl.

  • print